MUDr. Hana Krninská Liškařová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé v Třeboni

O nás

Od 1.1.2019 jsme převzali ordinaci po MUDr. Janu Hnízdilovi.

Ordinace má formu s.r.o. , jednatelem firmy a současně lékařem v ordinaci je MUDr. Hana Krninská Liškařová, zdravotní sestrou Radka Činčurová.

 

Vzdělání lékaře a dosavadní zaměstnání lékaře

 • Universita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni – obor všeobecné lékařství – promoce 2008.
 • Interní a onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Lázně Třeboň.
 • od r. 2014 působí na pohotovostních službách JČ kraje.
 • Atestace z všeobecného praktického lékařství.
 • Od r. 2019 ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé Via Medicinae Třeboň.

 

Vzdělání sestry a dosavadní zaměstnání sestry:

 • Obor dětská a všeobecná sestra.
 • Po maturitě několik let praxe v nemocnici, v jeslích, jako ambulantní sestra na poliklinice
 • 23 let jako sestra u Prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc.

Vybavení ordinace a naše přednosti

 • 12 kanálový EKG přístroj BTL – 08 MT Plus
  EKG/defibrilátor Life Pak12 + moderní pás na snímání
 • „Tlakový Holter“ na 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku, BTL
 • moderní POCT přístroje na měření INR, CRP, glykovaného hemoglobinu z kapilární krve, dále přístrojem na kvantitativní stanovení FOB a STREP testem.
 • URITEX na chem. vyšetření moči vč. mikroalbuminurie
 • kvalitní certifikované oxymetry
 • certifikovaný koncentrátor kyslíku Phillips – oxygenoterapie
 • profesionální čističky vzduchu v čekárně i ordinaci s certifikací
 • možnost objednání online – www.sestraemmy.cz
 • glukometry vč. glukometrů na půjčení pro pac.
 • tlakoměry s CE + tlakoměry na půjčení pro naše klienty
 • podstatné drobné povinné i nepovinné vybavení pro dobré fungování moderní ordinace, malé chirurgické vybavení, profesionální vybavení pro základní a vlhkou léčbu chronických ran
 • aplikujeme infusní léčbu, dispenzarizujeme nekomplikované diabetiky, hypertoniky, onkologické pacienty po léčbě
 • infusně podáváme vitamin C a multivitamin
 • individuální přístup, výživové poradenství, psychosomatika